Informacje o
Centrum Porozumień Prawnych

Przejście przez rozwód wiąże się nie tylko z procesem sądowym. To również konieczność poradzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wypracowanie modelu funkcjonowania rodziny po rozstaniu.

Nieprzepracowane emocje tworzą barierę utrudniającą racjonalną rozmowę i podejmowanie decyzji. Niekiedy wejście na drogę konstruktywnego dialogu jest możliwe tylko przy wsparciu bezstronnych, doświadczonych osób, by móc wypracować właściwe rozwiązania na dłuższą metę i zabezpieczyć dobro wspólnych dzieci.

 

Prawnik, mediator i psycholog odpowiadają za różne aspekty wsparcia w sytuacji rozwodu, a ich umiejętności się uzupełniają. Połączenie ich kompetencji w zintegrowanym procesie zabezpiecza każdą z istotnych sfer życia dotkniętych rozwodem – sytuację prawną małżonków, komunikację niezbędną do uzgodnienia rozwiązań oraz emocje i więzi rodzinne w trakcie rozwodu i w długim okresie.

  • Mediator pomaga wypracować stronom zgodne stanowisko, mogące stanowić podstawę dalszej pracy prawników.
  • Prawnik dba o prawidłowość konstruowanych ugód oraz uczestniczy przy ich zatwierdzaniu przed sądem.
  • Psycholog udzieli wsparcia w kryzysowej sytuacji, przygotowuje rodziców do właściwego komunikowania dziecku rozstania oraz jest pomocny przy tworzeniu zgodnych z dobrem dziecka planów wychowawczych.

Dlatego warto korzystać z kompleksowego wsparcia specjalistów różnych dziedzin.