Ekspercki Ośrodek
Opiniodawczy i Konsultacyjny

Zespół stworzony z myślą o ułatwieniu dostępu do specjalistycznych badań diagnostycznych, prowadzonych przez osoby z doświadczeniem biegłych sądowych psychologów w sprawach rodzinnych. 

 

Prowadzimy kompleksową diagnostykę w sprawach rodzinnych i wydajemy opinie, które mogą być przedkładane dla celów sądowych.

Oferujemy również poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych rozwodem oraz szkolenia dla rodziców podnoszące kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.