Mediacje – rozwód, alimenty i opieka nad dziećmi

Wyznaczamy nowe standardy w mediacji oferując zintegrowany proces mediacyjno-psychologiczno-prawny.

 

Pomagamy w osiągnięciu kompromisu i wypracowaniu dobrych, funkcjonalnych rozwiązań rozwodowych oraz porozumień wychowawczych dot. małoletnich dzieci.

Usługi mediacyjne

Ich celem jest osiągnięcie konsensusu oraz wypracowanie porozumienia
i planów wychowawczych

Usługi psychologiczne

Polegają na weryfikacji wypracowanych uzgodnień pod kątem zgodności
z dobrem dziecka.

Usługi prawne

Służą kontroli formalnej treści porozumień w zakresie ich zgodności z prawem i procedurą stosowaną przed sądem, w celu ich zatwierdzenia.

Zatwierdzenie porozumienia przed sądem