ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW

Pracujemy w interdyscyplinarnym zespole, w którego skład wchodzą specjaliści z zakresu prawa i psychologii z wieloletnim doświadczeniem mediacyjnym.

 

Naszą kadrę stanowią certyfikowani mediatorzy rodzinni, eksperci w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego oraz psycholodzy i pedagodzy, posiadający doświadczenie w pracy naukowej, terapeutycznej i klinicznej oraz opiniowaniu sądowo-psychologicznym w sprawach rodzinnych.